Karlstad,Klarälven

Träddöd Sjöväxter Stolpar vid Borgmästarholmen Vass
Uppstickande Nytt ändamål Kvarnsten Karlstad Stadshotell
Monument över ett bryggeri Förankring Örnen har landat Ingång
Gamla stenbron Räcke vid CCC Kvällstid Broar
Vy från Residenstorget Kaplansholmen Under ytan