Oktober

Lillängshamnen1 Ådran Skoghall Höstfärger,Kristinehamn
Bart Lillängshamnen4 Lillängshamnen3 Stenfallet,Kristinehamn
08102017-4H5A2803NY 08102017-4H5A2790NY Björkar i morgonsol Övervägande gult
Gyllene träd,Karlstadvägen Alle' 08102017-4H5A2810NY 08102017-4H5A2816NY
Morgondimma Minnesmärke över ett vägbygge Minnesmärke över ett vägbygge Slokande Slokande Gallrad skog Gallrad skog
Björkparad Björkformation Symbios Symbios Mossigt Mossbelupen betong Övergång Övergång
Uppåt Uppåt 4H5A1106 Lutande Gul skog Skuggande Dike Dike
Solbelyst Solbelyst Lövad stig Lövad stig Oktobersol Oktobersol